צרו קשר

קבוצות תרגול לסוהרים

העבודה בכלא מפגישה את הסוהר עם תסכול, חרדות, עייפות, לחצים ומתחים. זוהי עבודה תובענית במשמרות ארוכות המותירה זמן מועט לחיים פרטיים, ובכלל זה למשפחה. מטבע הדברים, מצבם הפיזי והנפשי של הסוהרים משפיע ישירות על האסירים. כדי לשפר את האינטראקציה עם האסירים,לעזור להם להשתקם ובו בזמן להקל על הסוהרים עצמם – עלה הרעיון לתרגול מדיטציה של הסוהרים.


בשנים 2010-2011 הפעלנו חמישה מחזורי לימוד מדיטציה בבית הספר לסוהרים, כחלק מתוכנית הלימודים, ואנחנו מקווים לחזור לפעילות הזאת. עדות סוהר שתרגל בקבוצת מדיטציה: "יש סיפוק גדול בעבודה כשאסיר משתחרר ואומר שתמיד יזכור אותך, שהוא בטח בך."

עדויות סוהרים שהשתתפו בקבוצות התרגול
"העבודה נעשית מתגמלת כשהיחסים מתבססים על אמון וכבוד, כשהמסכות נופלות ולא 'שומרים' על הנוקשות ואי-הגמישות."
"כדי לעשות את העבודה הזאת צריך להאמין שבכל אדם יש משהו טוב."
"אמר לי אחד מהקצינים שמעליי שאני היחיד שגורם לשלווה לאסירים, ושאני מקבל שבחים על כך מהמפקדים."