השקט שבפנים

מדיטציה לאסירים בכלא ולאחר שחרור

האתר בבנייה